Topraklarını Hasretle Terk Edenlerin Gurbet Acısını Dindirir Bursa...

Günümüze kadar birçok medeniyete ve krallıklara ev sahipliği yapmış olan kadim kent Bursa’daki ilk yaşam izleri binlerce yıl öncesine dayanmakta.Tarihi boyunca pek çok olaya, birbirinden farklı hayatlara tanık olan Bursa, bugün olduğu gibi geçmişte de göç alan gözde bir kent olmuştur. Bursa’nın tarih boyunca aldığı göçleri ve bu göçlerin şehrin tarihi üzerindeki etkisinin tüm detayları Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde yer alıyor.
 Tarih: 22-09-2022 18:10:50   Güncelleme: 29-09-2022 10:45:50
Topraklarını Hasretle Terk Edenlerin Gurbet Acısını Dindirir Bursa...

  Mine Köseler-Buse Deliklitaş

 

 

Bursa Göç Tarihi Müzesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın göç tarihini incelemek ve canlandırmak amacıyla  2014’te ziyarete açıldı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin ikinci katında bulunan müzeyi ücretsiz gezebilirsiniz.Biz de müzeyi gezip  notlarımızı aldık,derledik ve sizlerle paylaşıyoruz…

Göç Müzesi’nde Türklerin Anadolu’ya göçünden, Bursa’nın Osmanlılar tarafından fethi, Osmanlı’nın Balkanlara doğru yurt tutmasına kadar tarihsel süreç ile ilgili bilgilendirme ve Balkanlardan, Kafkaslardan, Kırım ve civarından geri Anadolu’ya göç sürecine ilişkin canlandırma ve objeler yer alıyor. Balkanlardan göç tren canlandırmasıyla, Kafkaslardan göçü ise  kağnı ve at arabasıyla, Kırım’dan göçü de vapur canlandırması ile anlatılıyor. 

 

 

9 bölümden oluşan müzedeki koleksiyonların büyük bölümü Şinasi Çelikkol’dan temin edilmiştir. 

Müzenin bölümleri:

1) Tarih öncesi ve İlkçağ Bursa yerleşimleri

2) Bursa şehrinin kuruluşu

3) Bursa’nın fethi ve Türkmen yerleşimleri

4) Balkanların fethi ve kurulan Osmanlı uygarlığı

5) Balkanlar’dan Bursa’ya göç

6) Mübadele göçleri

7) Kafkas göçleri

8) Tatar Türkleri’nin Kırım’dan göçleri

9) "Bursa tek kökten doğan ulu bir çınarın dallarıdır"

 

 

BİR ÇINARIN DALLARIYIZ, AYNI KÖKTEN DOĞAN VE HEP BİR OLAN…

Bursa Göç Tarihi Müzesi, Anadolu topraklarında tarih öncesi dönemlerden günümüze değin süren 'göç' olgusunu sunuyor. Göç’ün; genel manada insanların yaşamlarına yaptığı etki ve göç eden insanların göç ederken ya da ‘göçmen’ unvanını aldıktan sonra geride bıraktığı hikâyeleri doğrudan etkilediği muhakkaktır. Vatanlarını geride bırakıp yeni topraklarda yeni yurtlar arayan insanların ve yeni yaşamlarına alışma dönemleri sırasında elde edilen bilgi, belge ve malzemelerin Bursa özelinde ayrı bir önemi bulunuyor.

 

 

Bursa Göç Tarihi Müzesi; Bursa’nın kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek, sosyo-kültürel hayatına katkıda bulunmak ve bunlardan daha da önemlisi, Bursa’da tarih öncesinden günümüze kadar var olan yoğun göç hareketlerini anlatmak ve farklı anlatımlarıyla her yaş grubundan her milletten ziyaretçilerin zihninde ‘’Göç’’ algısını tüm yönleri ile canlandırmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca teknolojinin çeşitli olanakları kullanılarak interaktif hale gelen müze ile özellikle göç yolculuklarının çilesine dair Balkan, Kırım ve Kafkasya’dan Bursa’ya yapılan göçlerin canlandırmalarına da yer verilmektedir.

 

MEDENİYETE DOĞRU; İLK KÖY AKTOPRAKLIK HÖYÜĞÜ

Bursa' nın ilk köyü, Akçalar mevkiindeki Aktopraklık Höyüğündeki kazılar ile gün ışığına çıkmıştır. Köyün tarihi 8 bin 500 yıl öncesine dayanır.

 

 

M.Ö. 8500’den başlamak suretiyle; Bursa’daki ilk yerleşmeler, Homeros’un güçlü savaşçıları Misyalıları, ilk kez Antik Çağ yazarları Heredot ve Strabon’un isimlerini tarih sayfasında geçirdiği Bitinyalıları, Demir Çağı’ının en önemli temsilcilerinden olan Trakları ve daha nice medeniyetin izleri ile karşılaşacaksınız.

 

 

 

BURSA’NIN FETHİNDEN GÜNÜMÜZE…

Osmanlı Devleti öncesi Bursa, Osmanlı Devleti’nin Bursa’yı Fethi, Balkanlara uygulanan fütuhat hareketleri ve Balkanlara ilk gidiş ile bölge coğrafyasında yeni yerleşmeler müzenin ilk bölümlerini oluşturuyor. 

 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan savaşlar, anlaşmalar ve olağanüstü koşullar sonrasında Balkan coğrafyasından anayurda yaşanan göç hareketleri dönemin koşulları müzede anlatılıyor.

 

 

 

BİLİNMEZLİĞE DOĞRU ÇIKILAN ÇİLELİ YOLLARIN HUZURLA VARILAN SON DURAĞIDIR BURSA…

Osmanlı Devleti’nin son zamanları ile Cumhuriyet döneminde yapılan göçler; genellikle savaş, sürgün ve baskı politikaları sonucunda oluşmuş, Balkanlar başta olmak üzere Kafkaslar,Ahıska ve Kırım’dan anayurda doğru yapılmıştır.Anadolu’ya göç etmek zorunda bırakılan bölge halkının yaşadığı sosyo-psikolojik, demografik, ekonomik ve siyasi sıkıntılar farklı temalar ile müzede yansıtılıyor.Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde; binlerce yıl önce Bursa’da hayat sürmüş, şehre tarihi ve kültürel anlamda değer katmış birçok medeniyetin hikayesine şahit olacaksınız.Son dönem Bursa’sına her türlü katkıları olan değerli iş adamlarının özel eşyalarını da burada görme imkanı bulabilirsiniz.

 

 

  Editör: Mine Köseler, Buse Deliklitaş
  DİĞER KÜLTÜR SANAT Haberleri
HABER ARŞİVİ
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI